OK

Miniweb je aktivní

Miniweb je u této domény aktivní. V zákaznickém centru na adrese client.wedos.com je možné tento miniweb spravovat - editovat stránky, nahrávat soubory.

Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi WEDOS.


Předmět: Exekuční příkaz 016834/2014-841

SPAMuje li váš email někdo s následujícímu podobným textem, jde o podvod (tato doména je neaktivní a není k ní přiřazen ani žádný mailingový účet):

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 16736321, se sídlem Rychtaříkova 13, 249 00 Plzeň pověřený provedením exekuce: č.j. 24 EXE 823/2014 -24, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 016834/2014-841/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 422,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 190,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 4 721,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 283541614/7600, variabilní symbol 10954078, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 15 333,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adelka Brnakova

NIC NEPLAŤTE, JDE O PODVOD!!!

Internet bohužel tak jak je anonymní, umožňuje zasílat elektronické zprávy bez zadání nebo se zadáním falešného autora/adresáta. Je mi líto, byl(a)-li jste napaden(a) takovýmto podvodem, ale i já jsem tímto jednáním podveden.

Lubomír Pařil
- majitel domény Zasilkou.cz